Contact: 06 4895 8275  f.huigens@expressief.com

 

Website header logo
 • Website_header_slideshow_p2.png
 • Website_header_slideshow_p1.png
expressief over verandermanagement

Verandermanagement

Effectieve organisaties hebben een duidelijke ambitie en strategie, en hebben leiders met visie. Wanneer veranderingsprocessen in organisaties hierop gericht zijn, versterken ze het eigenaarschap van mensen. Expressief heeft, op basis van jarenlange ervaring gekozen voor een veranderfilosofie die we veranderen als trektocht hebben genoemd. Wij begeleiden veranderingen niet volgens een plan met mijlpalen en een tijdspad, een rode paaltjesroute met een methodiek, maar veranderen door te doen wat nodig is, gezien het uiteindelijke motief. Bij een trektocht weet je wat het gebied is waarin je je bevindt, je weet de uiteindelijke bestemming, maar de tussenstations zijn nog niet bekend. Je trekt over het pad dat zich wijst gaandeweg de tocht. De voorbereiding bestaat uit de bagage die je meegenomen hebt, de competenties en vaardigheden die je hebt om de tocht te kunnen maken. De keuzes die je onderweg maakt, doe je mede op basis van die informatie. Gaandeweg de trektocht wordt de informatie talrijker en daarmee het pad duidelijker. Dit geldt zowel voor de organisatie als geheel alsook voor de individuele medewerker. Niet alleen de organisatie zal veranderen, maar ook de medewerker.

Nieuwsgierig naar hoe deze filosofie werkt en naar de ervaring van een klant? Klik dan hier.

Procesbegeleiding

Femmeke Huigens begeleidt organisaties vanuit deze visie op verandermanagement. Zij verdiende haar sporen als procesbegeleider en verandermanager bij gemeentes, Waterschappen, onderwijs, welzijnsorganisaties en lokale omroep. “Door mijn werk in verschillende contexten kan ik gemakkelijk schakelen. Ondanks dat de context verschilt, gaan processen vaak gelijk op”

Organisaties, afdelingen en teams ontwikkelen zich altijd via werkinhoudelijke vraagstukken en hebben altijd een element van bedrijfsvoering in zich. Dit vraagt leidinggeven aan verandering. Een meerjarenbeleidsplan, koersplan of een Missie-Visie-Strategie document dat bijdraagt aan verandering, geeft antwoord op de vraag wat de kernopdracht van de organisatie is en gaat dus over de inhoud van het werk. Het beschrijft ook welke grote en kleine stappen de organisatie moet zetten om de omgeving, trends en ontwikkelingen te volgen. En dat kan alleen maar, door goed te kijken naar zaken als opdrachtgever-opdrachtnemerschap, eigenaarschap, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Dat slaat de brug via de bedrijfsvoering. Met deze zaken op orde komt je organisatie in controll.

Enkele voorbeelden van missie-visie trajecten:
 • Strategisch beleidsplan kom fierder bij Omrop Fryslân
 • Formuleren en implementeren koersplan primair onderwijs Groesbeek
 • Begeleiden Visietraject samenwerking RAV IJsselland en Ambulance Oost
 • Begeleiden visiedagen bij GGZ Drenthe Duurzaam Verblijf
 • Formuleren Missie-Visie en Strategie voor Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus Tricijn.

Teamcoaching

Door teamcoaching wordt een team krachtiger en beter in staat om resultaatafspraken met de organisatie na te komen. Om dit te bereiken zal Expressief het team scherp observeren en een spiegel voorhouden. “Iedereen in de organisatie heeft zijn plek en is vanuit die plek van waarde voor de kernopdracht. Zo kunnen mensen eigenaar zijn en zijn ze bevoegd om te doen waar ze verantwoordelijk voor zijn”.

Bij teamcoaching komt een breed scala aan onderwerpen aan bod, zoals leren waarnemen, herkennen van patronen en systemen, functionele aandacht, opdrachtgever- en opdrachtnemerschap, elkaar aanspreken bij problemen, besluitvaardigheden, etc. Teamcoaching is altijd gericht op het versterken van de teamleden, individueel en als team.

Voorbeelden van teamcoaching:
 • Herinrichting werkprocessen HR-afdeling Stichting Ambion
 • Vertalen beleidscyclus naar werkwijzen bij Waterschap Noorderzijlvest
Teamcoaching kan op de werkplek, maar ook buiten de deur. Onze intieme en persoonlijke vergaderlocatie is beschikbaar voor 8 personen, waarbij we te allen tijde 1,5 meter afstand kunnen waarborgen.

Training

Trainingen van Expressief onderscheiden zich door maatwerk en het centraal stellen van de werkpraktijk van elke deelnemer. Modellen en theorieën zijn niet het uitgangspunt, maar staan ten dienste van het leerproces. Een deelnemer: “ik heb al heel vaak dit model uitgelegd gekregen, maar dit is de eerste keer dat ik het echt begrijp. Jij bent in staat om modellen simpel en toepasbaar te maken en weet de theoretische verdieping aan te reiken zodat ik hem zelf kan vinden”.

De trainingen wijken af van veel andere management- en communicatietrainingen omdat het persoonlijke en het zakelijke beide op gelijke wijze aan bod komen.

Voorbeelden van trainingen zijn:
 • werken met de dialoog, gemeente Oostellingwerf
 • Theory U in de praktijk
 • persoonlijke effectiviteit en feedback in het team.
Training kan op de werkplek, maar ook buiten de deur. Onze intieme en persoonlijke vergaderlocatie is beschikbaar voor 8 personen, waarbij we te allen tijde 1,5 meter afstand kunnen waarborgen.

Intervisiebegeleiding

Professionele intercollegiale toetsing wordt in toenemende mate als hèt instrument gezien voor zelfevaluatie en leren. Intervisie is daartoe een belangrijk hulpmiddel. Reflectie, gecombineerd met uitwisseling met mensen die in dezelfde functie werkzaam zijn helpt je om krachtig te zijn in je werk en om je doelen te realiseren.

Een intervisiegroep is een leergroep met mensen in dezelfde functie in hetzelfde type organisatie als jij, maar die niet je directe collega’s zijn. De begeleiding ervan door Expressief brengt de verdieping en zorgt voor de relevantie van de leergroep. Met intervisie wordt voldaan aan de in veel branches vereiste hoeveelheid ‘studiepunten’ in het kader van levenslang leren en kwaliteitstoetsing
 • Bijvoorbeeld Ambulancedienst RAV IJsselland