Website header logo
  • Website_header_slideshow_p2.png
  • Website_header_slideshow_p5.png
  • Website_header_slideshow_p4.png
  • Website_header_slideshow_p3.png
  • Website_header_slideshow_p1.png
  • Website_header_slideshow_p6.png
expressief over interim management

Interim Management

Interimleidinggevende in het onderwijs

Als interim leidinggevende in het onderwijs brengt Femmeke Huigens haar expertise in het begeleiden van organisatieontwikkelingsprocessen en leertrajecten van mensen samen. Onderwijs is geen wereld op zich, maar de schakel tussen de veilige wereld van de school en de echte wereld buiten.

Femmeke vertaalt haar onderwijskundige visie in de wijze waarop ze leiding geeft. De docent is de professional in de klas. Leiderschap in het onderwijs is gericht op het verstevigen van het leerklimaat in de klas, maar ook in de school als geheel. Het optimale leerklimaat ontstaat wanneer er een hechte samenwerking is met de buitenwereld, waaronder het beroepsveld, waar de school voor opleidt. Femmeke: “Ik geloof in eigenaarschap van mensen. Als mensen eigenaar zijn van hun werk, dus als leerlingen eigenaar zijn van hun leerproces, kan echte groei ontstaan. Ik zie het als mijn opdracht om eigenaarschap in organisaties te vergroten. Dat doe ik door daadkrachtig te sturen op resultaat, en daarnaast ruimte te geven voor eigen invulling. Daardoor voelen mensen zich gezien en doen we samen de juiste dingen.”

Meer weten waar Femmeke Huigens succesvol leiding gaf, klik dan hier.

Een opdrachtgever: “Jij hebt het vermogen om als leidinggevende voortdurend te reflecteren op je eigen rol en functioneren. Daarmee doe je iets wat weinig andere leidinggevenden doen”. Femmeke ziet hierin naast een compliment ook een heel belangrijke opdracht: “Leiding geven gaat over het voorleven dat leren mag en dat je dus ook fouten mag maken. Ik kijk voortdurend naar mijn eigen aandeel en ik verwacht van de ander dat hij dat ook doet. Alleen dan kun je naast elkaar, van elkaar en met elkaar leren.”

Interim manager in het sociaal domein

Mensen willen wel veranderen, maar niet veranderd worden. De transitie in de zorg draait om dit uitgangspunt: de eigen kracht van mensen. Gemeentes en aanbieders in het sociale domein vertalen deze vraag op eigen wijze naar hun dienstverlening. De uitdaging hierin is om de klant integraal centraal te stellen en het handelen vanuit de eigen koker los te laten.

Femmeke Huigens kan gemeentes en zorgaanbieders helpen met deze inrichtingsvraag. Niet alleen de vraag waar brengen we het onder, maar vooral hoe richten we dit in is essentieel voor een toekomstbestendig sociaal domein. Door haar werkervaring in de overheid en het onderwijs te combineren met die in het sociaal domein, heeft ze een integrale aanpak, waarmee ze in staat is om met een helikoptervisie gemeentes te helpen met deze inrichtingsvraag.