Website header logo
  • Website_header_slideshow_p5.png
  • Website_header_slideshow_p1.png
  • Website_header_slideshow_p4.png
  • Website_header_slideshow_p3.png
  • Website_header_slideshow_p2.png
  • Website_header_slideshow_p6.png
expressief over coaching

Coaching

Wat was ook al weer je koers? Waar stond je voor? Rust nemen voor reflectie en waarderen van wat er goed is, dat is waar Executive Coaching vanuit Expressief over gaat. Bezieling, zelfacceptatie en bewustwording van de bron, vanuit werkgerelateerde vraagstukken.

Coaching is bedoeld om met begeleiding in de spiegel te kijken en met afstand waar te nemen wat er gebeurt. Het herkennen van patronen, het vergroten van zelfkennis en aanscherpen van vaardigheden. Een coachingstraject bij Expressief gaat nog een stap verder. De moeilijkste stap is om te onderzoeken welk eigen aandeel je hebt in het in stand houden van jouw vraagstuk. Femmeke Huigens is geschoold als coach in methoden als NLP en werkt vanuit de visie van de Theorie U. Methoden en technieken die gebruikt worden zijn bewezen effectief en sluiten altijd aan bij de praktijk van de gecoachte.

Thema’s die vaak aan de orde komen zijn: functionele groei, motivatie, zingeving en waarden in het werk. Coaching draagt bij aan zelfacceptatie, verhoging van zelfvertrouwen en waardering van wat er goed is. “Wij brengen mensen bij hun kracht en hun bron. Dat doen we door oordeelloos en waardevrij de scheiding aan te brengen tussen wie je bent en wat je doet.”

Klik hier voor informatie of om je interesse kenbaar te maken.

Eventueel lees verder:

Coaching is er voor directieleden en managers, maar ook voor medewerkers in organisaties. Een coachingstraject van Expressief is altijd maatwerk en heeft enkele basisuitgangspunten die terugkomen.
  • Een coachingstraject is kort en afgebakend, beslaat 5 tot 7 gesprekken, van anderhalf uur en ongeveer eenmaal per maand.
  • Een traject start en eindigt met een gesprek tussen de coach, gecoachte en leidinggevende, waarin de leervraag wordt onderzocht en geëvalueerd. Onderzoek toont aan dat dit het rendement van coachingstrajecten vergroot.
  • De gesprekken vinden plaats op de werklocatie van Expressief in Brunsting en niet op het werk van de gecoachte.