Website header logo
  • Website_header_slideshow_p1.png
  • Website_header_slideshow_p6.png
  • Website_header_slideshow_p3.png
  • Website_header_slideshow_p4.png
  • Website_header_slideshow_p5.png
  • Website_header_slideshow_p2.png
expressief over expressief

Over Expressief

Expressief is een Organisatie-ontwikkelingsbureau met wisselend 2 tot 10 zelfstandig professionals. Het versterken van leiderschap, vergroten van eigenaarschap en bewustwording van je gedrag zijn kernelementen van de bijdrage die Expressief en de mensen die vanuit Expressief werken wil leveren. Ruggengraat van Expressief is directeur / eigenaar Femmeke Huigens. Haar drijfveren zijn helder: “Leiderschap en het ruimte geven aan talenten van mensen, dat is wat mij drijft. Van kind af aan heb ik mij druk gemaakt over de kwaliteit van leer- en veranderprocessen in organisaties. Eerst op school in de medezeggenschapsraad, later tijdens mijn studie Management van Onderwijsverandering leerde ik dat mensen wel willen veranderen, maar niet veranderd willen worden. Op die wijze geef ik leiding aan teams in organisaties, maar ook aan veranderprocessen of individuen”.

Femmeke Huigens

Femmeke Huigens werkt als interim leidinggevende, als coach voor directie, managers en medewerkers in verschillende branches, vooral bij de overheid. Daarnaast wordt zij gevraagd om strategische ontwikkelingsprocessen te begeleiden. “Daadkrachtig zijn in resultaten en verwachtingen, gecombineerd met werkelijke aandacht voor mensen is mijn sleutel tot succes. Ik laat mensen durven wat ze dachten niet te kunnen. En werk vanuit verbinding. Ik voel mij als een vis in het water in de driehoek mens-organisatie-onderwijs. Mensen vinden mij voortvarend, energiek en krachtig en ontegenzeglijk een mensenmens”.

Na haar studie management van onderwijsverandering begon Femmeke haar loopbaan als trainer van gespreksvaardigheden en persoonlijke ontwikkeling. Daarmee heeft zij veel ervaring opgedaan en dit kan zij nu combineren met latere ervaringen op gebied van samenwerking en leiderschap.

“Ontmoeten, leren en leiden zijn woorden die met mij meewandelen in mijn leven, professioneel en privé. Het begint bij ontmoeten. In de ontmoeting staat de tijd even stil en mag je ego aan de kapstok blijven hangen. Ik zie de ander en ik voel me gezien. In een ontmoeting is er verbinding en daarin ontstaat ruimte om te leren en om leiding te geven aan mijn eigen handelen en soms aan dat van de ander”.

De ontmoeting vormt de verbinding tussen mensen of tussen mens en organisatie. In die verbinding maak je contact, beïnvloed je elkaar, op dat moment maak je wel of niet waar wat je beloofd hebt.

Expressief - een plek om te zijn

Expressief staat voor: betekenisvol, beeldend, sprekend, veelzeggend. Het logo van Expressief is een boom met twee kruinen, geworteld in de aarde. De boom staat voor kracht, voor het belang van buiten zijn. Hij geeft beschutting en is zichtbaar in het veld. De boom vangt de wind en herbergt de vogels. Het is een plek om te zijn. Je vindt er beschutting om uit te rusten en krijgt er voeding voor lichaam en geest. De boom staat symbool voor wat Femmeke wil uitstralen in haar werk. Het is ook een symbool voor de boerderij in Drenthe waar zij woont en werkt: een plek om te zijn. De boom staat ook voor de cyclus, waarin kennis en leven altijd wordt doorgegeven. De tak, die zowel de E als de F van Expressief vormt, geeft richting, Eventueel kun je eraan schommelen of er een hut in bouwen. Deze elementen vormen de basis voor Expressief. Een levende organisatie met organische groei.

Partners

Expressief bestaat sinds 1998; Femmeke werkt er sinds 2003. Als netwerkorganisatie werkte Expressief in wisselende samenstelling met bevlogen mensen. Ook nu werkt Expressief indien nodig en in overleg met de opdrachtgever samen met partners vanuit verschillende disciplines. Meer lezen over Femmeke Huigens zie LinkedIn.