Contact: 06 4895 8275  f.huigens@expressief.com

 

Website header logo
  • Website_header_slideshow_p1.png
  • Website_header_slideshow_p2.png
expressief over expressief

Over Expressief

Expressief is een bureau voor coaching, procesbegeleiding en interim management, gericht op het versterken van leiderschap en eigenaarschap. Eigenaar Femmeke Huigens: “Leiderschap en het ruimte geven aan talenten van mensen, dat is wat mij drijft. Van kind af aan heb ik mij druk gemaakt over de kwaliteit van leer- en veranderprocessen in organisaties. Eerst op school in de medezeggenschapsraad, later tijdens mijn studie Management van Onderwijsverandering leerde ik dat mensen wel willen veranderen, maar niet veranderd willen worden. Op die wijze geef ik leiding aan teams in organisaties, maar ook aan veranderprocessen of individuen”.

Femmeke Huigens

Femmeke Huigens werkt als interim leidinggevende, als coach voor directie, managers en medewerkers in verschillende branches, vooral in de publieke sector. Daarnaast wordt zij gevraagd om strategische ontwikkelingsprocessen te begeleiden. “Daadkrachtig zijn in resultaten en verwachtingen, gecombineerd met werkelijke aandacht voor mensen is mijn sleutel tot succes. Ik laat mensen durven wat ze dachten niet te kunnen. En werk vanuit verbinding. Ik ben een analytische denker en praktische doener tegelijkertijd. Organisaties profiteren optimaal wanneer er sprake is van complexe strategische vraagstukken, die een hands-on en praktische aanpak vragen. Mijn daadkracht, nuchterheid en aandacht voor mensen zet ik in om het reflectief vermogen en de actiegerichtheid in de organisatie te versterken. Resultaten die je van mij mag verwachten zijn: toegenomen transparantie, vergroot eigenaarschap en besluitvorming dichter bij de uitvoering. Mensen vinden mij voortvarend, energiek en krachtig en ontegenzeglijk een mensenmens”.

Na haar studie management van onderwijsverandering begon Femmeke haar loopbaan als trainer van gespreksvaardigheden en persoonlijke ontwikkeling. Daarmee heeft zij veel ervaring opgedaan en dit kan zij nu combineren met latere ervaringen op gebied van samenwerking en leiderschap.

“Ontmoeten, leren en leiden zijn woorden die met mij meewandelen in mijn leven, professioneel en privé. Het begint bij ontmoeten. In de ontmoeting staat de tijd even stil. In een ontmoeting is er verbinding en daarin ontstaat ruimte om te leren en om leiding te geven aan je handelen en soms aan dat van de ander”.

Zonder in verbinding te zijn, kun je geen bijdrage leveren aan de oplossing of aan een leerproces. Als de leerling zijn leermeester is ontgroeid, en dat geeft de leermeester naast vreugde ook pijn, wanneer de leidinggevende verdriet om het verlies van zijn beste medewerker omdat hij of zij een nieuwe stap zet, wanneer je als coach pijn voelt als het coachtraject is afgerond, alleen dan was je onderdeel van de groei van de ander. Pijn en trots gaan in de ontmoeting hand in hand.

De ontmoeting vormt de verbinding tussen mensen of tussen mens en organisatie. In die verbinding maak je contact, beïnvloed je elkaar, op dat moment maak je wel of niet waar wat je beloofd hebt.

Expressief - een plek om te zijn

Expressief staat voor: betekenisvol, beeldend, sprekend, veelzeggend. Het logo van Expressief is een boom met twee kruinen, geworteld in de aarde. De boom staat voor kracht, voor het belang van buiten zijn. Hij geeft beschutting en is zichtbaar in het veld. De boom vangt de wind en herbergt de vogels. Het is een plek om te zijn. Je vindt er beschutting om uit te rusten en krijgt er voeding voor lichaam en geest. De boom staat ook voor de cyclus, waarin kennis en leven altijd wordt doorgegeven. De tak, die zowel de E als de F van Expressief vormt, geeft richting, Eventueel kun je eraan schommelen of er een hut in bouwen. Deze elementen vormen de basis voor Expressief. Een levende organisatie met organische groei. De boom staat symbool voor wat Femmeke wil uitstralen in haar werk. Het is ook een symbool voor de boerderij in Drenthe waar zij woont en werkt: een plek om te zijn. En een plek om te delen.

Partners

Expressief bestaat sinds 1998; Femmeke werkt er sinds 2003. Als netwerkorganisatie werkte Expressief in wisselende samenstelling met bevlogen mensen. Ook nu werkt Expressief indien nodig en in overleg met de opdrachtgever samen met partners vanuit verschillende disciplines.
Meer lezen over Femmeke Huigens zie LinkedIn.