Website header logo
 • Website_header_slideshow_p3.png
 • Website_header_slideshow_p4.png
 • Website_header_slideshow_p6.png
 • Website_header_slideshow_p1.png
 • Website_header_slideshow_p2.png
 • Website_header_slideshow_p5.png
expressief over verandermanagement

Verandermanagement

Effectieve organisaties hebben een duidelijke ambitie en strategie, en hebben leiders met visie. Wanneer veranderingsprocessen in organisaties hierop gericht zijn, versterken ze het eigenaarschap van mensen. En juist dan kan Expressief een zinvolle begeleidende rol spelen. Eigenaarschap betekent dat iedereen in de organisatie werkt vanuit de kernopdracht, en aan het realiseren daarvan zijn of haar bijdrage kan leveren op een bij zijn rol passend niveau. De voorwaarde hiervoor is dat mensen niet alleen weten waar ze verantwoordelijk zijn, maar ook de bevoegd zijn om die taak uit te voeren.

Consultancy

Femmeke Huigens begeleidt organisaties vanuit deze visie op verandermanagement. Zij verdiende haar sporen als consultant bij gemeentes en Waterschappen, leidinggevende in het onderwijs en gastdocent aan verschillende masteropleidingen. Ook is zij inzetbaar als dagvoorzitter, begeleider van de dialoog en procesbegeleider. “Door mijn werk in verschillende contexten heb ik geleerd dat leidinggeven aan individuen niet hetzelfde is als leidinggeven aan groepen. Dat vraagt vaardigheden in groepsdynamica. Ik heb geleerd te werken vanuit ‘wat zich voordoet op dit moment’. Ik werk niet altijd volgens een vooropgezet plan, maar ben in staat om om te gaan met wat zich voordoet.”

Organisatieontwikkeling vraagt leidinggeven aan verandering. Een meerjarenbeleidsplan, koersplan of een Missie-Visie-Strategie document dat bijdraagt aan verandering, geeft antwoord op de vraag wat de kernopdracht van de organisatie is. Het beschrijft ook welke grote en kleine stappen de organisatie moet zetten om de omgeving, trends en ontwikkelingen te volgen. Femmeke Huigens helpt om zo’n koersplan vorm te geven en te implementeren, door samen met de een begeleidingsgroep steeds de vraag scherp te houden of we de juiste dingen doen.

Enkele voorbeelden van missie-visie trajecten:
 • Formuleren en implementeren koersplan primair onderwijs Groesbeek.
 • Begeleiden Visietraject samenwerking RAV IJsselland en Ambulance Oost.
 • Begeleiden visiedagen bij GGZ Drenthe Duurzaam Verblijf.
 • Formuleren Missie-Visie en Strategie voor Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus Tricijn.

Team Coaching

Door teamcoaching wordt een team krachtiger en beter in staat om resultaatafspraken met de organisatie na te komen. Om dit te bereiken zal Expressief het team scherp observeren en een spiegel voorhouden. Femmeke Huigens: “Iedereen in de organisatie heeft zijn plek en is vanuit die plek van waarde voor de kernopdracht. Zo kunnen mensen eigenaar zijn en zijn ze bevoegd om te doen waar ze verantwoordelijk voor zijn”.
Het kan bij teamcoaching gaan om begeleiding van een directieteam, een team van middenkader managers of om teams van medewerkers.

Bij teamcoaching komt een breed scala aantal onderwerpen aan bod, zoals elkaar aanspreken bij problemen, feedback geven, afspraken nakomen, invloed aanwenden binnen de organisatie, besluitvaardigheden, samenwerken, rollen binnen een team en vergadertechnieken. Teamcoaching is altijd gericht op het versterken van de teamleden; individueel en als team.

Training

Trainingen van Expressief onderscheiden zich door maatwerk en het centraal stellen van de werkpraktijk van elke deelnemer. Modellen en theorieën zijn niet het uitgangspunt, maar staan ten dienste van het leerproces. Femmeke Huigens kreeg als feedback: “ik heb al heel vaak dit model uitgelegd gekregen, maar dit is de eerste keer dat ik het echt begrijp. Jij bent in staat om modellen simpel en toepasbaar te maken en weet de theoretische verdieping aan te reiken zodat ik hem zelf kan vinden”.

De trainingen wijken af van veel andere management- en communicatietrainingen omdat het persoonlijke en het zakelijke, het bewuste en het onbewuste, de ratio en het gevoel beide op gelijkwaardige wijze aan bod komen.

Voorbeelden van trainingen zijn:
 • werken met de dialoog
 • nieuw leiderschap in actie- Theory U in de praktijk
 • persoonlijke effectiviteit en feedback in het team.

Intervisiebegeleiding

De rust en de reflectie, gecombineerd met uitwisseling met mensen die in dezelfde functie werkzaam zijn helpt je om krachtig te zijn in je werk, om je doelen te realiseren, om in verbinding te blijven in het spanningsveld tussen ik-wij-het.
Waar je voor staat in je werk komt tot uitdrukking in hoe je je werk doet. Een intervisiegroep is een leergroep met mensen in dezelfde functie in hetzelfde type organisatie als jij, maar die niet je directe collega’s zijn. De begeleiding ervan door Expressief brengt de verdieping en zorgt voor de relevantie van de leergroep. De intervisiegroep komt 2 jaar lang 4 keer per jaar gedurende 1 ½ dag samen. Bij voldoende interesse wordt een nieuwe groep gestart. Klik hier voor informatie of om je interesse kenbaar te maken.